Ett försvunnet bär?

Ädelgransbäret (Rubus sylvestris) eller på engelska Pineberry är ett bär som gäckat arkeologer sedan 1963. Det hela började i juni 1963 när Lennart Hjortron hittade ett fossil av en trädgren med både barr och bär vid en utgrävningsplats i Norrbotten. Innan -63 hade inget annat fruktbärande träd som hittats haft barr. Man gav bäret namnet Pineberry vilket senare förvanskades till Ädelgransbär, något som tros vara missvisande eftersom trädet snarare tillhör tallfamiljen.

Läs mer

A lost berry?

The Pineberry (Rubus sylvestris) has been a riddle for archeologists since 1963. The story started in June 1963 when Lennart Hjortron found a fossilized branch that carried both needles and berries at a dig in the north of Sweden. Norrbotten. Before the find in -63 no one had heard of any tree with the combination of needles and berries. The name Pineberry was given to the fruit which is believed to be of the Pinaceae Family.

Read more